Privacypagina

Inhoud

  • Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen
  • Contactformulieren
  • Hoe lang we jouw gegevens bewaren
  • Varen Voor KiKa

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

Reacties

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren.

Contactformulieren

Cookies

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en site in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor je gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Analytics

Hoe lang we jouw gegevens bewaren

Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.

Voor gebruikers die zich op onze site registreren (indien aanwezig), slaan we ook de persoonlijke informatie op die ze verstrekken in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen op ieder moment hun persoonlijke informatie bekijken, bewerken of verwijderen (behalve dat ze hun gebruikersnaam niet kunnen wijzigen). Site beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en bewerken.

Varen Voor KiKa

Disclaimer voor Varen Voor KiKa

Op deze pagina vindt u de disclaimer van Varen Voor KiKa, zoals deze beschikbaar is gesteld door Renewal Sports Company. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Renewal Sports Company is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Renewal Sports Company.

Foto’s

Tijdens het evenemen kunnen er foto’s ongevraagd gemaakt worden. Door bij de aanmelding akkoord te zijn gegaan met de algemene voorwaarden mogen wij deze foto’s publiceren.

Geen garantie op juistheid

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Renewal Sports Company te mogen claimen of te veronderstellen.

Renewal Sports Company streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededing. Renewal Sports Company aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Privacy

Uw privacy is van cruciaal belang voor ons. Bij Renewal Sports Company hebben we een paar fundamentele principes:

  • We zijn attent op de persoonlijke informatie die we u vragen te verstrekken en de persoonlijke informatie die we over u verzamelen door de werking van onze diensten.
  • We slaan persoonlijke informatie alleen op zolang we een reden hebben om deze te bewaren.
  • We streven ernaar om het voor u zo eenvoudig mogelijk te maken om te bepalen welke informatie op uw website openbaar wordt gedeeld (of privé wordt gehouden), geïndexeerd door zoekmachines en permanent wordt verwijderd.
  • Wij helpen u te beschermen tegen te hoge overheidseisen voor uw persoonlijke gegevens.
  • We streven naar volledige transparantie over hoe we uw persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken en delen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van Varen Voor KiKa op deze pagina.